Formål

Bofællesskabet har til formål at give socialt truede boligløse en bolig i trygge rammer.

I bofællesskabet gives der feks. støtte og vejledning til
• en tilværelse uden misbrug og kriminalitet
• igangsættelse af uddannelsesforløb
• jobsøgning
• at få orden i økonomiske forhold
• kontakt med offentlige myndigheder mv.
• at blive (gen)etableret i samfundet og komme videre ud i egen, permanent bolig

Værelserne

Bofællesskabet er placeret i Klosterstræde 5 og på Havnevej 46-48 i Holbæk. Beboerne har eget værelse og deles om køkken, toilet, bad og have.

Ved indflytningen i bofællesskabet tildeles beboeren et værelse i Klosterstræde. Efter en periode, hvor der er fremgang i beboerens sociale situation og evne til at indgå i et bofællesskab, aftales der flytning fra Klosterstræde til Havnevej, hvor der forventes større ansvarlighed og selvstændighed på vej mod egen, permanent bolig.