Alle ansatte og frivillige er dækket enten af den kollektive lovpligtige arbejdsskadeforsikring eller en kollektiv ulykkesforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen dækker Kirkens Korshærs forpligtelse vedrørende arbejdsulykker.

 

Kirkens Korshær abonnerer på Falcks psykologiske kriseberedskab. Abonnementet dækker alle ansatte  og frivillige ved Kirkens Korshær i hele Danmark.